BIEGŁY RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY
POTENCJAŁ ZAWODU I FUNKCJI

Konferencja odbędzie się w dniach 15-16 września 2022 r.
w hotelu Novotel Wrocław Centrum przy ul. Powstańców Śląskich 7 we Wrocławiu.
Po blisko 25 latach funkcjonowania ustawy o gospodarce nieruchomościami dostrzegamy pilną potrzebę
pogłębionej, merytorycznej dyskusji nad rolą biegłego w dowodzeniu wartości nieruchomości i stanem dzisiejszego
rzeczoznawstwa majątkowego. U progu tej dyskusji jako jedno z wielu, stawiamy pytanie: czy obowiązujące
uwarunkowania prawne oferują instrumenty umożliwiające obiektywne i sprawne rozstrzyganie sporów
o wartość nieruchomości? Żywimy nadzieję, że podczas Konferencji wspólnie wypracujemy rozwiązania oraz
propozycje kluczowych zmian w prawie, stanowiące odpowiedź na aktualne oczekiwania w stosunku do opinii
biegłych z zakresu szacowania nieruchomości i samego zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

W dniach 15 – 16 września 2022 r. we Wrocławiu w hotelu Novotel odbyła się XXIX Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych – Biegły Rzeczoznawca Majątkowy – Potencjał Zawodu i Funkcji.
Wydarzenie zorganizowane zostało przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu. Do pięknego Wrocławia przybyło ponad 250 Uczestników, a przeszło 140 osób obserwowało nas w trybie dostępu on-line. Cieszymy się, że po długiej przerwie spowodowanej pandemią mogliśmy się wreszcie spotkać i omówić kluczowe dla rzeczoznawstwa majątkowego sprawy. Konferencja zgromadziła szerokie grono przedstawicieli świata nauki, wszystkich zawodów prawniczych, administracji publicznej oraz oczywiście rzeczoznawców majątkowych. Czujemy się zaszczyceni!

Uczestnicy Konferencji docenili wartościowe i bardzo ciekawe wystąpienia Prelegentów oraz zabawę podczas bankietu przy świetnej muzyce zespołu Larum. Mamy nadzieję, że to wydarzenie na długo pozostanie w Państwa pięknych wspomnieniach. Liczymy również, że wartość merytoryczna Konferencji będzie przyczynkiem do dalszej dyskusji i koniecznych zmian w prawie.

Prezydent PFSRM Tomasz Ciodyk oraz Prezes SRM we Wrocławiu Tomasz Pajorski przywitali Gości Konferencji
Konferencja objęta została m.in. Honorowym Patronatem Prezydenta Wrocławia.
Pierwszy dzień Konferencji otworzył I Wiceprezydent Wrocławia Pan Jakub Mazur.
Konferencja objęta została także Honorowym Patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii. List od Pana
Ministra Waldemara Budy odczytał Pan Filip Syrkiewicz – zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Nieruchomościami w MRiT
Patronat naukowy sprawowali: #Politechnika Wrocławska, #UniwersytetPrzyrodniczy #UniwersytetEkonomiczny oraz Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, na zdjęciu Prodziekan ds. Kształcenia WPAiE UWr Pani dr Barbara Kowalczyk wita Gości.
Patronat merytoryczny objęła Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu.
Na zdjęciu Pan Wicedziekan Krystian Mularczyk wita Gości Konferencji
Patronat medialny sprawowało Wydawnictwo C.H. Beck
Głównym sponsorem była firma PZU
Konferansjerkę prowadzili Monika Drobyszewska – Przewodnicząca Rady Programowej i Jerzy Wiczkowski – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Medal AMICUS DE REBUS PERITORUM POLONORUM otrzymał Pan Lech Gutry
Statuetkę „Przyjaciel Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu” otrzymał Pan Lech Filipiak

Program konferencji

15 Września 2022 r.

9:00 – 9:50
rejestracja uczestników Konferencji (hall, parter)
10:00 – 10:30
Uroczyste otwarcie konferencji
10:30 – 11:40 I sesja otwierająca
Ćwierćwiecze zawodu rzeczoznawcy majątkowego
 • RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE – WCZORAJ – DZIŚ – JUTRO

  prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 • ĆWIERĆWIECZE WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU ZE ŚRODOWISKIEM RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

  Lech Filipiak – Urząd Miejski Wrocławia, Departament Nieruchomości i Eksploatacji

 • ROZWÓJ HISTORYCZNOPRAWNY I ZNACZENIE DOWODU Z OPINII BIEGŁEGO W POSTĘPOWANIU CYWILNYM

  dr hab. Izabella Gil profesor uczelni, – Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa Administracji i Ekonomii

11:40 – 12:15 Przerwa kawowa
12:15 – 14:00 II sesja
OPERAT SZACUNKOWY W POSTĘPOWANIU DOWODOWYM
 • WYKORZYSTANIE ZEWNĘTRZNEJ OPINII BIEGŁEGO NA PODSTAWIE ART. 2781 K.P.C. prof. dr hab. Łukasz Błaszczak – BSKK – Błaszczak&Kopyściański Spółka partnerska radców prawych
 • CHARAKTER ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ KOMORNIKA SĄDOWEGO PRZY SPORZĄDZANIU OPINII I OSZACOWANIA W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM

  Monika Janus – Komornik Sądowy, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 • KWALIFIKOWANA OCENA OPERATU SZACUNKOWEGO W TRYBIE ART. 157 U.G.N. – KIERUNKI ZMIAN

  Ewa Galczak – Ministerstwo Rozwoju i Technologii

 • POSTĘPOWANIE PRZED KOMISJĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ – BIEŻĄCE PROBLEMY

  Zbigniew Brodaczewski – Komisja Odpowiedzialności Zawodowej Dyskusj

Dyskusja
14:00 – 15:00 Obiad
15:00 – 16:30 III sesja
PRYWATNY EKSPERT” I „EKSPERT-ŚWIADEK” W SPORACH O WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI
 • PRZYDATNOŚĆ DOWODU Z OPINII BIEGŁEGO Z ZAKRESU WYCENY NIERUCHOMOŚCI W POSTĘPOWANIU CYWILNYM – WYBRANE ZAGADNIENIA

  Marcin Kląskała – Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieście we Wrocławiu

 • ROLA PRYWATNEGO EKSPERTA I „KONTRWYCENY” W SPORACH O WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI

  Magdalena Słysz – Ministerstwo Rozwoju i Technologii

 • ŚWIADEK EKSPERT – PERSPEKTYWY ROZWOJU INSTYTUCJI W POSTĘPOWANIU CYWILNYM

  dr Piotr Gil – Uniwersytet Opolski

 • EXPERT-WITNESS W POLSCE. PROPOZYCJE ZMIAN W OPARCIU O ISTNIEJĄCE ROZWIĄZANIA W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM

  Krzysztof Grzesik – TEGoVA

  Dyskusja
19:00
WRĘCZENIE ODZNACZEŃ HONOROWYCH
Recital utworów Agnieszki Osieckiej – Zespół Larum
Uroczysta kolacja i bankiet

16 Września 2022 r.

10:00 – 10:45 I sesja otwierająca drugi dzień Konferencji
WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI W GOSPODARCE RYNKOWEJ
 • EWOLUCJA WARTOŚCI RYNKOWEJ W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI

  prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak – Uniwersytet Łódzki

 • WARTOŚĆ W GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI. PODSTAWA USTALEŃ, CZY SPORU?

  Grzegorz Kubaszewski – Ministerstwo Rozwoju i Technologii

10:45 – 11:00 Przerwa kawowa
11:00 – 12:30 II sesja
WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI W PRZESTRZENI SZACOWANIA
 • MODELE WYCENY NA POTRZEBY INWESTYCJI NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI – KONCEPCJE I RYZYKO

  prof. dr hab. Krzysztof Jajuga – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 • CZY NOWE TECHNOLOGIE MAJĄ SZANSĘ ZREWOLUCJONIZOWAĆ WYCENĘ NIERUCHOMOŚCI?

  dr hab. inż. Małgorzata Renigier-Biłozor profesor uczelni – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 • RYZYKO MODELU WYCENY ORAZ WIARYGODNOŚĆ WYNIKU OSZACOWANIA W PODEJŚCIU PORÓWNAWCZYM

  dr inż. Piotr Cegielski – Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu

 • OKREŚLENIE AKCEPTOWALNEGO PRZEDZIAŁU WARTOŚCI W PROCESIE WYCENY

  mgr inż. arch. Jerzy Adamiczka – Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu

Dyskusja
12:30 – 13:00 Przerwa kawowa
13:00 – 14:30 III sesja
MEDIACJA I ARBITRAŻ W SPORACH O WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI
 • ARBITRAŻ W PROCESIE TWORZENIA SPÓJNEGO I TRANSPARENTNEGO SYSTEMU OKREŚLANIA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI

  dr Tomasz Luterek – Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

 • MEDIACJA W PUBLICZNYM PRAWIE NIERUCHOMOŚCI – PERSPEKTYWY ROZWOJU

  dr Mirosław Gdesz – Sędzia WSA w Warszawie

 • USTALENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE MIĘDZYNARODOWEGO ARBITRAŻU

  Krzysztof Grzesik – TEGOVA

Dyskusja
14:30 – 15:00
PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI
15:00 Obiad

Komitet Organizacyjny Konferencji

 • Jerzy Wiczkowski – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego;
 • Wiesław Majcher – Członek Honorowy;
 • Ksemena Chrystowicz;
 • Dagmara Kruzel-Lisek;
 • Emilia Małańczuk;
 • Dariusz Maślanka;
 • Anna Nowel-Śmigaj;
 • Monika Drobyszewska;
 • Małgorzata Kredoszyńska;
 • Tomasz Pajorski;
 • Marek Parlewicz;
 • Wojciech Wiczkowski

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

 • mgr Monika Drobyszewska – przewodnicząca Rady Programowej;
 • prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak;
 • prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek;
 • dr hab. inż. Monika Podwórna, prof. uczelni;
 • dr hab. inż. Maria Hełdak, prof. uczelni;
 • dr inż. Piotr Cegielski;
 • dr inż. arch. Anna Nowel-Śmigaj;
 • dr inż. Michał Dudek;
 • dr inż. Jerzy Wiczkowski;
 • mgr inż. arch. Jerzy Adamiczka;
 • mgr Leszek Saleta.

PUBLIKACJE

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania tekstów do publikacji o tematyce zgodnej z programem Konferencji.

Zgłoszenia w formie pisemnej zawierające w treści autora (autorów), afiliację, tytuł artykułu, zwięzłe streszczenie oraz dane kontaktowe autora korespondencyjnego – prosimy przesyłać na adres e-mail:
rada.programowa@srm.wroclaw.pl

Szczegółowe wymogi redakcyjne przesłane zostaną pocztą mailową.

Wszelkie pytania dotyczące spraw organizacyjnych konferencji prosimy kierować za pomocą poczty elektronicznej na adres: srm@srm.wroclaw.pl

Bliższe informacje na temat Konferencji oraz zasady rejestracji udziału będą dostępne na stronie Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu: www.srm.wroclaw.pl. oraz na stronie konferencyjnej: https://konferencja.srm.wroclaw.pl/.