BIEGŁY RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY
POTENCJAŁ ZAWODU I FUNKCJI

Konferencja odbędzie się w dniach 15-16 września 2022 r.
w hotelu Novotel Wrocław Centrum przy ul. Powstańców Śląskich 7 we Wrocławiu.
Po blisko 25 latach funkcjonowania ustawy o gospodarce nieruchomościami dostrzegamy pilną potrzebę
pogłębionej, merytorycznej dyskusji nad rolą biegłego w dowodzeniu wartości nieruchomości i stanem dzisiejszego
rzeczoznawstwa majątkowego. U progu tej dyskusji jako jedno z wielu, stawiamy pytanie: czy obowiązujące
uwarunkowania prawne oferują instrumenty umożliwiające obiektywne i sprawne rozstrzyganie sporów
o wartość nieruchomości? Żywimy nadzieję, że podczas Konferencji wspólnie wypracujemy rozwiązania oraz
propozycje kluczowych zmian w prawie, stanowiące odpowiedź na aktualne oczekiwania w stosunku do opinii
biegłych z zakresu szacowania nieruchomości i samego zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

Program konferencji

15 Września 2022 r.

9:00 – 9:50
rejestracja uczestników Konferencji (hall, parter)
10:00 – 10:30
Uroczyste otwarcie konferencji
10:30 – 11:40 I sesja otwierająca
Ćwierćwiecze zawodu rzeczoznawcy majątkowego
 • RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE – WCZORAJ – DZIŚ – JUTRO

  prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 • ĆWIERĆWIECZE WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU ZE ŚRODOWISKIEM RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

  Lech Filipiak – Urząd Miejski Wrocławia, Departament Nieruchomości i Eksploatacji

 • ROZWÓJ HISTORYCZNOPRAWNY I ZNACZENIE DOWODU Z OPINII BIEGŁEGO W POSTĘPOWANIU CYWILNYM

  dr hab. Izabella Gil profesor uczelni, – Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa Administracji i Ekonomii

11:40 – 12:15 Przerwa kawowa
12:15 – 14:00 II sesja
OPERAT SZACUNKOWY W POSTĘPOWANIU DOWODOWYM
 • WYKORZYSTANIE ZEWNĘTRZNEJ OPINII BIEGŁEGO NA PODSTAWIE ART. 2781 K.P.C. prof. dr hab. Łukasz Błaszczak – BSKK – Błaszczak&Kopyściański Spółka partnerska radców prawych
 • CHARAKTER ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ KOMORNIKA SĄDOWEGO PRZY SPORZĄDZANIU OPINII I OSZACOWANIA W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM

  Monika Janus – Komornik Sądowy, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 • KARNOPRAWNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SPORZĄDZENIE NIEPRAWDZIWEJ OPINII PRZEZ RZECZOZNAWCĘ MAJĄTKOWEGO W POSTĘPOWANIU CYWILNYM LUB KARNYM

  dr Sebastian Kowalski – Sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, Uniwersytet Zielonogórski

 • KWALIFIKOWANA OCENA OPERATU SZACUNKOWEGO W TRYBIE ART. 157 U.G.N. – KIERUNKI ZMIAN

  Ewa Galczak – Ministerstwo Rozwoju i Technologii

 • POSTĘPOWANIE PRZED KOMISJĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ – BIEŻĄCE PROBLEMY

  Zbigniew Brodaczewski – Komisja Odpowiedzialności Zawodowej Dyskusj

Dyskusja
14:00 – 15:00 Obiad
15:00 – 16:30 III sesja
PRYWATNY EKSPERT” I „EKSPERT-ŚWIADEK” W SPORACH O WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI
 • PRZYDATNOŚĆ DOWODU Z OPINII BIEGŁEGO Z ZAKRESU WYCENY NIERUCHOMOŚCI W POSTĘPOWANIU CYWILNYM – WYBRANE ZAGADNIENIA

  Marcin Kląskała – Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieście we Wrocławiu

 • ROLA PRYWATNEGO EKSPERTA I „KONTRWYCENY” W SPORACH O WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI

  Magdalena Słysz – Ministerstwo Rozwoju i Technologii

 • ŚWIADEK EKSPERT – PERSPEKTYWY ROZWOJU INSTYTUCJI W POSTĘPOWANIU CYWILNYM

  dr Piotr Gil – Uniwersytet Opolski

 • EXPERT-WITNESS W POLSCE. PROPOZYCJE ZMIAN W OPARCIU O ISTNIEJĄCE ROZWIĄZANIA W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM

  Krzysztof Grzesik – TEGoVA

  Dyskusja
19:00
WRĘCZENIE ODZNACZEŃ HONOROWYCH
Recital utworów Agnieszki Osieckiej – Zespół Larum
Uroczysta kolacja i bankiet

16 Września 2022 r.

10:00 – 10:45 I sesja otwierająca drugi dzień Konferencji
WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI W GOSPODARCE RYNKOWEJ
 • EWOLUCJA WARTOŚCI RYNKOWEJ W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI

  prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak – Uniwersytet Łódzki

 • WARTOŚĆ W GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI. PODSTAWA USTALEŃ, CZY SPORU?

  Grzegorz Kubaszewski – Ministerstwo Rozwoju i Technologii

10:45 – 11:00 Przerwa kawowa
11:00 – 12:30 II sesja
WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI W PRZESTRZENI SZACOWANIA
 • MODELE WYCENY NA POTRZEBY INWESTYCJI NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI – KONCEPCJE I RYZYKO

  prof. dr hab. Krzysztof Jajuga – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 • CZY NOWE TECHNOLOGIE MAJĄ SZANSĘ ZREWOLUCJONIZOWAĆ WYCENĘ NIERUCHOMOŚCI?

  dr hab. inż. Małgorzata Renigier-Biłozor profesor uczelni – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 • RYZYKO MODELU WYCENY ORAZ WIARYGODNOŚĆ WYNIKU OSZACOWANIA W PODEJŚCIU PORÓWNAWCZYM

  dr inż. Piotr Cegielski – Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu

 • OKREŚLENIE AKCEPTOWALNEGO PRZEDZIAŁU WARTOŚCI W PROCESIE WYCENY

  mgr inż. arch. Jerzy Adamiczka – Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu

Dyskusja
12:30 – 13:00 Przerwa kawowa
13:00 – 14:30 III sesja
MEDIACJA I ARBITRAŻ W SPORACH O WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI
 • ARBITRAŻ W PROCESIE TWORZENIA SPÓJNEGO I TRANSPARENTNEGO SYSTEMU OKREŚLANIA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI

  dr Tomasz Luterek – Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

 • MEDIACJA W PUBLICZNYM PRAWIE NIERUCHOMOŚCI – PERSPEKTYWY ROZWOJU

  dr Mirosław Gdesz – Sędzia WSA w Warszawie

 • USTALENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE MIĘDZYNARODOWEGO ARBITRAŻU

  Krzysztof Grzesik – TEGOVA

Dyskusja
14:30 – 15:00
PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI
15:00 Obiad

Komitet Organizacyjny Konferencji

 • Jerzy Wiczkowski – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego;
 • Wiesław Majcher – Członek Honorowy;
 • Ksemena Chrystowicz;
 • Dagmara Kruzel-Lisek;
 • Emilia Małańczuk;
 • Dariusz Maślanka;
 • Anna Nowel-Śmigaj;
 • Monika Drobyszewska;
 • Małgorzata Kredoszyńska;
 • Tomasz Pajorski;
 • Marek Parlewicz;
 • Wojciech Wiczkowski

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

 • mgr Monika Drobyszewska – przewodnicząca Rady Programowej;
 • prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak;
 • prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek;
 • dr hab. inż. Monika Podwórna, prof. uczelni;
 • dr hab. inż. Maria Hełdak, prof. uczelni;
 • dr inż. Piotr Cegielski;
 • dr inż. arch. Anna Nowel-Śmigaj;
 • dr inż. Michał Dudek;
 • dr inż. Jerzy Wiczkowski;
 • mgr inż. arch. Jerzy Adamiczka;
 • mgr Leszek Saleta.

PUBLIKACJE

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania tekstów do publikacji o tematyce zgodnej z programem Konferencji.

Zgłoszenia w formie pisemnej zawierające w treści autora (autorów), afiliację, tytuł artykułu, zwięzłe streszczenie oraz dane kontaktowe autora korespondencyjnego – prosimy przesyłać na adres e-mail:
rada.programowa@srm.wroclaw.pl

Szczegółowe wymogi redakcyjne przesłane zostaną pocztą mailową.

Wszelkie pytania dotyczące spraw organizacyjnych konferencji prosimy kierować za pomocą poczty elektronicznej na adres: srm@srm.wroclaw.pl

Bliższe informacje na temat Konferencji oraz zasady rejestracji udziału będą dostępne na stronie Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu: www.srm.wroclaw.pl. oraz na stronie konferencyjnej: https://konferencja.srm.wroclaw.pl/.